“เสี่ยหนู” แนะ รัฐบาล ให้เกียรติ นโยบายพรรคการเมือง