ตรวจสอบที่ดิน อ.สวนผึ้ง..ถูกแผ้วถาง โดยได้รับอนุญาต (คลิป)