ม.เชียงใหม่ ประกาศงดการเรียนการสอน 14-15 มี.ค. หนีวิกฤตฝุ่น