เปิดประวัติ “ช่อ – พรรณิการ์ วาณิช” จากนักข่าว สู่กระบอกเสียง “อนาคตใหม่”