"สนธิรัตน์" ชูนโยบาย “ประเทศไทยต้องรวย ด้วยพลังประชารัฐ”