“มิ่งขวัญ” เตือนขึ้นค่าแรง 425 ก๋วยเตี๋ยวจะชามละ 100 บาท