ไปรษณีย์ไทยเปิดตัวแสตมป์ชุดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10