ทุบสถิติ !! “เชียงใหม่” ค่า PM2.5 สูง อันดับ 1 ของโลก