บางกะปิ เริ่มพบปัญหา เลขลำดับใช้สิทธิผ่านเว็บฯ ไม่ตรงกับบอร์ด จนท.เร่งแก้ไข