ฝีพายเรือพระที่นั่ง “สุพรรณหงส์” ฝึกซ้อมรอรับพระราชพิธี