สภาประมุขบาทหลวงฯ แถลงกำหนดการ “โป๊ปฟรังซิส ” เสด็จเยือนไทย 20-23 พ.ย.

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย แถลงกำหนดการสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จเยือนประเทศไทยในระหว่าง ในระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายนนี้ พบชาวคริสตชนจากประเทศเพื่อนบ้านให้การตอบรับร่วมเดินทางมารับเสด็จในครั้งนี้