“เยาวชน” ในมุมมอง “โป๊ปฟรังซิส”

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


การเสด็จเยือนไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในวันที่ 20-23 พฤศจิกายนนี้ หนึ่งในพันธกิจสำคัญคือการพบปะกับตัวแทนเยาวชนเป็นการเฉพาะในพิธีมิสซา หรือพิธีบูชาขอบพระคุณที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ เหตุใดพระสันตะปาปาพระองค์นี้ถึงให้ความสำคัญกับเยาวชน