เบื้องหลังความงดงาม อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ ของ “โป๊บฟรังซิส”

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


การเตรียมพร้อมพิธีบูชาขอบพระคุณ หรือพิธีมิสซา ที่สนามศุภชลาศัย ซึ่งในพิธีนี้มีความพิเศษคือ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จะต้องสวมใส่อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ในพิธีดังกล่าว