รพ.เซนต์​หลุยส์​ แนะแนวปฎิบัติรับเสด็จ “โป๊ปฟรังซิส”