เปิดตัวแสตมป์ชุด "เส้นทางจาริกเพื่อสันติสุขของโป๊ปฟรังซิส"