"สันตะปาปาฟรังซิส" เสด็จเข้าพำนักสถานทูตวาติกัน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จถึงประเทศไทย ขณะที่ประชาชนเฝ้ารับเสด็จจำนวนมาก