“พระสันตะปาปาฟรังซิส” ชื่นชมรัฐบาลแก้ปัญหาความรุนแรงเด็ก-สตรี

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนทำเนียบรัฐบาล, เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชฯ จากนั้นเสด็จไปโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เพื่อพบบุคลากรทางการแพทย์ และอวยพรผู้ป่วย ผู้สูงอายุ