ชาวคริสต์นับหมื่น ชื่นชมพระบารมี “โป๊ปฟรังซิส”

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงประกอบพิธีมิสซา ที่สนามศุภชลาศัย ร่วมกับคริสต์ศาสนิกชนกว่า 50,000 คน ที่มาเฝ้ารับเสด็จและร่วมในพิธี สร้างความอิ่มเอิบใจ ปลาบปลื้มปีติอย่างยิ่ง