ส่องสถานการณ์ "ท้องวัยใส"พบมากในหญิง จบการศึกษาระดับประถม

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ส่องสถานการณ์ท้องวัยใสภาพรวมลดลง แต่ยังพบแม่วัยใสส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษาอายุต่ำกว่า 15 ปีมากที่สุด 130 คนต่อประชากร 1,000 คน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม