ไร้เงากรมโรงงานร่วมเวทีผลกระทบวินโพรเสส

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ผลกระทบจากโรงงานวินโพรเสส จังหวัดระยอง วันนี้มีการจัดเวทีเสวนาซึ่งมีหลายหน่วยงานเข้าร่วมด้วย เช่น มูลินิธิบูรณะนิเวศ กรมควบคุมมลพิษ และชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบ แต่ในขณะเดียวกันไม่ได้รับคำยืนยันว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก จะเข้าร่วมเวทีเสวนาด้วยหรือไม่

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP สังคม