ร้านเครื่องเสียงถูกยกเลิกงานขายอุปกรณ์ทิ้ง

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ยังไม่มีที่ท่าว่าจะยุติหรือหาแนวทางป้องกันได้ ส่งผลให้ธุรกิจต่าง ๆ เริ่มได้รับความเดือดร้อน อย่างธุรกิจเครื่องเสียงในจังหวัดนครราชสีมา ถูกยกเลิกงานสูญเงินกว่าแสนบาท ต้องนำเครื่องมือออกมาขายเพื่อยังชีพ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP สังคม