กยศ. เปิดระบบกู้ยืมแบบใหม่ ปีการศึกษา 64 เริ่ม 1 ก.พ.นี้


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้งกำหนดการกู้ยืมปีการศึกษา 2564 เตรียมพร้อมใช้งานระบบการจัดการการให้กู้ยืมแบบใหม่ ซึ่งเป็นระบบงานหนึ่งของระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System : DSL) เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเข้าถึงเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้มากยิ่งขึ้น โดยเปิดให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมการดำเนินงานลงทะเบียนเข้าระบบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.64 นักเรียน นักศึกษาลงทะเบียนขอรหัสผ่านได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.64 และเริ่มขอกู้ยืมได้ตั้งแต่

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม