วิสาขบูชา 2564 วันเพ็ญพุธสุดอัศจรรย์แห่งปี


โดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

เผยแพร่
วันสำคัญที่สุดวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นวันสำคัญสากลของโลกตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ นั่นคือวันวิสาขบูชา โดยมี 3 เหตุการณ์สำคัญ คือการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม