มหิดลแนะวิธีเสริมความยั่งยืนให้ธุรกิจความงาม-อาหารเสริม


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ดร.กฤษกร สุขเวชชวรกิจ หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU Mahidol) กล่าวว่า โควิด-19 และประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น เป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการไทยจะต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือธุรกิจความงาม แต่ทว่าที่ผ่านมาในอุตสาหกรรมนี้มักประสบปัญหาสงครามโปรโมชั่น ตัดราคากันเอง ใช้เครื่องมือคล้ายกัน ขาดจุดเด่นที่ชัดเจน เห็นได้ว่ามีคลินิกความงามและแบรนด์อาหารเสริมเกิดใหม่ตลอดเวลา พร้อมกับมีที่ปิดตัวลงด้วยเช่นกัน แส

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ