ครม.เห็นชอบ สั่งจองซื้อวัคซีนโควิด 26 ล้านโดส เพื่อคนไทย 13 ล้านคน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ไทยจองซื้อวัคซีนโควิด 19 จาก บริษัท แอสตราเซนเนกา จำนวน 26 ล้านโดส เพื่อให้คนไทย 13 ล้านคน เข้าถึงวัคซีนเป็นประเทศแรก ๆ หลังวัคซีนสำเร็จ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ