เมืองไทยประกันชีวิต เปิดตัว บริการ “MTL Health Buddy”


โดย PPTV Online

เผยแพร่
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด เปิดตัว บริการ “MTL Health Buddy” ที่เป็นการร่วมกับ 2 พันธมิตร คือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย และ อินโดไชน่า จำกัด ในการให้บริการความร่วมมือให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล รวมถึงเสนอทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็งแก่ลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตในทุกกรมธรรม์รวมกว่า 4 ล้านคน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ