เพิ่มเติมรายการยา ป่วยมะเร็งปอด-โลหิตวิทยา เบิกจ่ายตรงได้


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมบัญชีกลาง เพิ่มเติมรายการยาในระบบ OCPA สำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาให้สามารถเบิกจ่ายตรงได้ โดยเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.63

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ