มีผลแล้ว!! ประกาศสิทธิประกันสังคม จ่ายให้ คัดกรองโควิด-19 กลุ่มเสี่ยง - พื้นที่ควบคุมสูงสุด


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ประกาศ 2 ฉบับ ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด  -19 แจ้งสิทธิประกันสังคม ในการตรวจหาเชิ้อโควิด-19 กลุ่มเสี่ยง -แรงงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุด!!

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ