สัตว์เลี้ยงเป็นพาหะนำโรคโควิด 19 มาสู่เจ้าของได้หรือไม่?


โดย BDMS

เผยแพร่
ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์อย่างชัดเจนว่าสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขแมว สามารถนำเชื้อไวรัสโควิดมาสู่คนได้

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ