เดินทางรถสาธารณะ ช่วงโควิด-19 ควรปฎิบัติอย่างไร


โดย BDMS

เผยแพร่
การเดินทางด้วยพาหนะส่วนตัว ในช่วงที่โควิดระบาด ถือเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุด แต่ถ้าเราจำเป็นจะต้องใช้บริการของรถโดยสารสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน รถแท็กซี่ หรือเรือข้ามฝาก เราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ