สถิติคนไทยติดเค็ม ป่วยไตเรื้อรังกว่า 8 ล้านคน


โดย BDMS Wellness Clinic

เผยแพร่
ปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังประมาณ 8 ล้านคน โดยเป็นผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (End Stage Renal Disease; ESRD) ที่ต้องรับการฟอกเลือดหรือล้างไตทางช่องท้องมากกว่าหนึ่งแสนคน  และมีแนวโน้มว่าคนไทยป่วยเป็นโรคไตเพิ่มขึ้น 15-20% ต่อปี

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ