วิกฤตโควิด-19 ตัวเร่งสร้างโอกาสใหม่ในสังคมอายุยืน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
มีคำกล่าวที่ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระยะเพียงแค่หนึ่งปี ทำให้เกิดการปรับตัวของทั้งองค์กรและตัวบุคคลเข้าสู่นิวนอร์มอลได้เร็วขึ้นนับสิบปี แต่ในอีกสิบปีข้างหน้า นิวนอร์มอลอีกรูปแบบที่จะมาโดยไม่รู้ตัวคือ 1 ใน 3 ของคนไทย จะกลายเป็นผู้สูงอายุ (Super-Aged Society) แล้วจากวิกฤติโควิด-19 รอบนี้จะช่วยผลักดันให้เราพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างไรบ้าง

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ