เรากำลังเป็น "Social Stigma" รังเกียจผู้ป่วยโควิด-19 อยู่หรือไม่?


โดย BDMS

เผยแพร่
โควิด-19 กับ Social Stigma การตีตราทางสังคม  คือการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และมีการปฏิบัติด้วยความรังเกียจ เช่น ไม่อยากเข้าใกล้ พูดจาไม่ดีใส่ หรือเลือกปฏิบัติ 

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ