ชลบุรี เจอโควิด-19 เพิ่มอีก 120 ราย คสัสเตอร์สถานบันเทิง-สัมผัสผู้ติดเชื้อ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ชลบุรีรายงานสถานการณ์โควิด-19 พบติดป่วยเพิ่มอีก 120 ราย จากคลัสเตอร์สถานบันเทิง -สัมผัสและบุคคลในครอบครัวติดเชื้อ