เปรียบเทียบข้อดี ข้อด้อย "วัคซีนโควิด 19" ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ในเอกสาร แนวทางการให้วัคซีนโควิด-19 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ของกรมควบคุมโรคได้เปรียบเทียบข้อดี ข้อด้อย "วัคซีนโควิด 19" ไว้ดังนี้

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ