ผู้ป่วยเบาหวานเตรียมตัวอย่างไรก่อนไปฉีดวัคซีน โควิด-19


โดย BDMS

เผยแพร่
ข้อมูลของสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยถึงข้อมูลอันตรายของผู้ป่วยเบาหวานที่ติดโควิด ว่าจะส่งผลต่อภาวะน้ำตาลในเลือดที่ผันผวนและควบคุมได้ยาก เกิดภาวะแทรกซ้อนของตัวโรค ทำให้ภูมิคุ้มกันลดต่ำลง และเชื้อโรคมักจะเจริญเติบโตได้ดีสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ