ก.แรงงาน เริ่มฉีดวัคซีนม.33 เข็ม 2 วันแรก


โดย PPTV Online

เผยแพร่
การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ม.33 โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ เซ็นทรัล พลาซา แกรนด์ พระราม 9 ซึ่งเป็น 1 ใน 26 จุดฉีดวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รองรับได้การฉีดได้ 1,500 คนต่อวัน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สุขภาพ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ