แผนปี 65 กสิกรดันเป้าสินเชื่อโต 6-8% เดินหน้าผู้นำดิจิทัล


โดย PPTV Online

เผยแพร่
โอมิครอน เงินเฟ้อ ตัวแปรสำคัญ กสิกรเปิดแผนธุรกิจปี 65 ดันเป้าสินเชื่อโต 6-8% อัตราหนี้เสีย 3.7-4.0%

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผย เป้าหมายทางการเงินปี 2565 ดันการเติบโตของ สินเชื่อ (Loan Growth) ที่ 6-8% จากกลุ่มสินเชื่อบุคคลและเอสเอ็มอี เน้นไปที่การเสนอสินเชื่อผ่านช่องทางดิจิทัล โดยนำการปล่อยสินเชื่อ (Data Analytics) มาใช้วิเคราะห์การปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้า และมาตรการช่วยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

คลังปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจ ปีนี้โต 1.2% ปีหน้าขยายตัว 4.0%

ฉุดไม่อยู่ น้ำมันขึ้น 7 ครั้งในเดือนเดียว

ซึ่งคาดว่า สินเชื่อลูกค้าบุคคลคาดว่าจะเติบโต 9-11% สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอีคาดว่าจะเติบโต 4-6% และสินเชื่อบรรษัทธุรกิจคาดว่าจะเติบโต 1-3%

นอกจากนี้ยังมองที่การเติบโตของสินเชื่อในภูมิภาค AEC+3   (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี) 

ขณะเดียวกัน โดยโควิด 19 ยังคงส่งผลกระทบต่อคุณภาพเงินให้สินเชื่อ กสิกร มองว่า ในส่วนของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (NPL Ratio (Gross)) หรือหนี้เสียจะอยู่ที่ ที่ 3.7-4.0%   แต่ยังบริหารความเสี่ยงเชิงรุก และนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ในการบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง โดยคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารจะทยอยฟื้นตัวขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น

Credit Cost คาดว่าจะอยู่ในระดับไม่เกิน 160 bps โดยธนาคารยังคงใช้หลักความระมัดระวังและนโยบายทางการเงินที่รอบคอบในการพิจารณาสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (Net Interest Margin:NIM) ที่ 3.15-3.30% สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ย

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ (Net Fee Income Growth) เติบโตคงที่ จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปส่งผลต่อรายได้ค่าธรรมเนียมรับจากการทำธุรกรรม และจากฐานรายได้ค่าธรรมเนียมในปี 2564 ที่สูงตามภาวะตลาด

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ ต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ (Cost to Income Ratio) คาดว่าจะอยู่ในระดับ Low to Mid-40s จากรายได้ที่เติบโตสอดคล้องกับการทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ประกอบกับมีการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต ธนาคารจึงยังคงให้ความสำคัญกับการจัดการต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพ (Productivity) อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2565 มีแนวโน้มขยายตัวดีกว่าปี 2564 โดยมีแรงหนุนต่อเนื่องจากการส่งออกและการทยอยฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ จะเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย แม้เศรษฐกิจภาพรวมจะยังเผชิญความไม่แน่นอนหลายประการ จากการระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมิครอน รวมถึงการปรับขึ้นของเงินเฟ้อ  

มาแล้ว! รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 และ 4 ไฟเซอร์-โมเดอร์นา

เปิดลงทะเบียน 28-30 ม.ค. 65 ฉีดวัคซีนเข็ม 3 “ไฟเซอร์”

ขณะเดียวกัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการประเด็นดังกล่าว และมีแผนที่จะร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อยกระดับความสามารถในการติดตามและบริหารจัดการหนี้ของธนาคารในอนาคต

นอกจากนี้ ยังวางหลักการทำงานสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การดำเนินงานตามหลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล/เศรษฐกิจ (ESG) การสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง (Strong Brand) และการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันในโลกธุรกิจที่มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเป็นตัวนำ (Beyond Banking and Innovation) 

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP หุ้น-การลงทุน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ