ขั้นตอนออมเงินได้ยามเกษียณ กลุ่มอาชีพอิสระ ม.40 จ่ายขั้นต่ำ 50 บาท


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เปิดขั้นตอนผู้ประกันตน ม.40 ออมเงินได้ผ่านการสมัครสมาชิก กอช. เริ่มขั้นต่ำ 50 บาท รับเงินสมทบสูงสุด 1,200 บาทต่อปี

ผู้ประกันตน ม.40 ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ พนักงาน ลูกจ้างที่ยังไม่มีระบบสวัสดิการอื่นๆ สามารถรับบำนาญในยามเกษียณได้เช่นเดียวกับข้าราชการ ด้วยการวางแผนการออมเงินกับ กอช. ช่วยสร้างหลักประกันความมั่นคงในวัยเกษียณ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ เมื่อแก่ตัวไปไม่เป็นภาระลูกหลาน ด้วยบำนาญรายเดือนนอกจากเงินที่ได้รับจากการออมกับ กอช. แล้ว ยังรับสิทธิประโยชน์จากการออมเพิ่มถึง 3 ต่อ

เช็กเลย! ผู้ประกันตน ม.40 อาชีพอิสระ ได้เงิน คุ้มครองโควิด - สิทธิประโยชน์หากเจ็บป่วย

เฮ! ผู้ประกันตน ม.40 ได้รับลดเงินสมทบ ยาว 6 เดือน เริ่มเดือนนี้

ต่อที่ 1 รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐ ตามช่วงอายุของสมาชิก

 • ช่วงอายุ 15 - 30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 600 บาท คิดเป็นดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 4.54%

 • ช่วงอายุ >30 – 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 960 บาท คิดเป็นดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 7.27%

 • ช่วงอายุ >50 – 60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 1,200 บาท คิดเป็นดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 9.09%

ทั้งนี้เงินสมทบจากรัฐบาลคิดเป็นดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนโดยประมาณ

เช็กสิทธิ! ผู้ประกันตน ติดโควิด-19 ประกันสังคม พร้อมจ่ายชดเชย

ต่อที่ 2 ผลตอบแทนของเงินออมสะสม และเงินสมทบที่นำไปลงทุน

ต่อที่ 3 ลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนเงินออมสะสม

คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิสมัครสมาชิก

1.มีสัญชาติไทย

2.อายุ 15-60 ปี

3.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม

4.เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 (1) สามารถสมัครได้

5.ไม่เป็นข้าราชการ หรือสมาชิก กบข.

6.ไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

7.มีอาชีพอิสระ ไม่มีนายจ้าง หรือ ไม่มีอาชีพ

คนละครึ่งเฟส 4 คนใหม่ สิทธิยังเหลือ รีบลงทะเบียนรับสิทธิ

เงื่อนไขการออม

1. ออมขั้นต่ำ 50 บาทต่อครั้ง ตลอดทั้งปี (ม.ค. – ธ.ค.) ส่งเงินออมรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 13,200 บาท

2. ในระหว่างปี (ม.ค. – ธ.ค.) จะส่งเงินออมอย่างไรก็ได้ตามความสะดวก ไม่จำเป็นต้องส่งทุกเดือน ยอดเงินที่ออมก็ไม่จำเป็นต้องเท่ากันทุกครั้งที่ส่ง แต่ในหนึ่งเดือนส่งเงินได้ 1 ครั้งเท่านั้น

3. มีสิทธิออมได้จนถึงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วต้องยุติการออม โดย กอช. จะแจ้งให้สมาชิกขอรับเงินคืน

4. กอช. จะจ่ายเงินคืนสมาชิกแบบแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนเท่านั้น โดยจะจ่ายคืนให้เดือนละเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับจำนวนเงิน ทั้งหมดที่สมาชิกมีอยู่กับกองทุน ซึ่งประกอบด้วย

ส่วนที่ 1) เงินออมของสมาชิก

ส่วนที่ 2) เงินสมทบจากรัฐบาล

ส่วนที่ 3) ดอกผลของเงินส่วนที่ 1 และ 2 รวมกัน แล้วนำมารวมกันเพื่อคำนวณหายอดเงินคืนแต่ละเดือน

5. ถ้าเมื่อคำนวณแล้วได้ผลลัพธ์ไม่น้อยกว่า 600 บาทต่อเดือน สมาชิกจะได้รับเงินคืนเป็นประจำทุกเดือน ตามผลลัพธ์ที่คำนวณได้ ไปจนกว่าสมาชิกจะเสียชีวิต ถึงแม้ว่าเงินในบัญชีของสมาชิกจะหมดลงแล้ว เรียกว่าบำนาญตลอดชีพ

6. ถ้าเมื่อคำนวณแล้วได้ผลลัพธ์น้อยกว่า 600 บาทต่อเดือน สมาชิกจะได้รับเงินคืนเดือนละ 600 บาททุกเดือน จนเมื่อ เงินในบัญชีของสมาชิกหมดลง กอช. จะหยุดจ่ายคืน เรียกว่า เงินดำรงชีพ

7. ถ้าสมาชิกขอลาออกจากกองทุนก่อนอายุครบ 60 ปี สมาชิกจะได้รับเงินคืนเฉพาะในส่วนที่ 1) เงินออมของสมาชิก และดอกผลของเงินออมส่วนที่ 1 โดย กอช. จะรวมจ่ายคืนให้ในครั้งเดียว

8. ถ้าสมาชิกเสียชีวิต กอช. จะจ่ายเงินทั้งหมด คือส่วนที่ 1) เงินออมของสมาชิก ส่วนที่ 2) เงินสมทบจากรัฐบาล และ ส่วนที่ 3) ดอกผลของเงินส่วนที่ 1 และ 2 รวมกัน แล้วจ่ายคืนให้กับผู้รับผลประโยชน์/ทายาทของสมาชิกในครั้งเดียว

เลือกตั้ง2566_Bottom เลือกตั้ง2566_Bottom

เรื่องที่คุณอาจพลาด
วิดีโอยอดนิยม

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP หุ้น-การลงทุน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ