วิธี "กรอกค่าลดหย่อน" ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 90/91


โดย PPTV Online

เผยแพร่
พีพีทีวี นิวมีเดีย รวบรวมวิธีการกรอก "ค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 90/91" ทุกกลุ่มประเภทที่สามารถใช้ลดหย่อนได้

กลุ่มที่ 1 ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว

Step by Step ยื่นภาษีออนไลน์บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 / 91

ยื่นภาษีของปี 2564 ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 และภาษีทุกประเภท ผ่าน E-FILING

 • ลดหย่อนบุตร ซึ่งมีข้อมูลที่โปรไฟล์แล้ว ระบบจะนำข้อมูลมาแสดงให้อัตโนมัติ หากต้องการที่จะใช้สิทธิเพียง คลิก checkbox ด้านหน้า จำนวนเงินที่ได้รับสิทธิ์ จะไปแสดงหน้าลดหย่อนให้อัตโนมัติ
 • อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ถ้ามีข้อมูลที่โปรไฟล์แล้ว ระบบจะนำข้อมูลมาแสดงให้อัตโนมัติ หากต้องการที่จะใช้สิทธิ์ เพียงคลิก checkbox ด้านหน้าจำนวนเงินที่ได้รับสิทธิ์ จะไปแสดงหน้าลดหย่อน ให้อัตโนมัติ
วิธี "กรอกค่าลดหย่อน" ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 90/91

วิธี "กรอกค่าลดหย่อน" ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 90/91

ทั้งนี้ การตรวจสอบกรณีอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา (อายุ 60 ปีขึ้นไป)
1. ตรวจสอบความเกี่ยวพัน, ข้อมูลสิทธิการหักลดหย่อน และความถูกต้องของเลขประจำตัวประชาชนบิดามารดา กับผู้เสียภาษีและคู่สมรส
2. ตรวจสอบกรณีบิดาหรือมารดา ทั้งของผู้มีเงินได้ และคู่สมรสที่นำมาลดหย่อน ต้องมี อายุ 60 ปีในปีภาษีที่ยื่นแบบ
3. ตรวจสอบกรณีบิดาหรือมารดา ทั้งของผู้มีเงินได้ และคู่สมรสที่นำมาลดหย่อน ต้อง ยังมีชีวิต (ไม่พบการแจ้งเสียชีวิตที่ฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย)

วิธี "กรอกค่าลดหย่อน" ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 90/91

 

 • เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา มีข้อมูลที่โปรไฟล์แล้ว ระบบจะนำข้อมูลมาแสดงให้อัตโนมัติ หากต้องการที่จะใช้สิทธิเพียง คลิก checkbox ด้านหน้า จำนวนเงินที่ได้รับสิทธิ์ จะไปแสดงหน้าลดหย่อนให้อัตโนมัติ
วิธี "กรอกค่าลดหย่อน" ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 90/91

 • อุปการะเลี้ยงดูคนพิการ หรือคนทุพพลภาพ
วิธี "กรอกค่าลดหย่อน" ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 90/91

กลุ่มที่ 2  ค่าลดหย่อน/ยกเว้น ด้านการออมและการลงทุน ซึ่งสามารถกรอกตามจริงได้เลย ระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติตามสิทธิการลดหย่อนสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด โดยสิทธิการลดหย่อนในกลุ่มที่ 2 นี้ประกอบด้วย

 • เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินสะสมกองทุนบำเหน็ดบำนาญ (กบข.)
 • เงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน
 • เงินสะสมกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
 • เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
 • เบี้ยประกันชีวิต
 • เบี้ยประกันสุขภาพ
 • เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ
 • ค่าซื้อหน่วยลงทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
 • ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม SSF
 • เงินลงทุนในหุ้น หรือ การเป็นหุ้นส่วนเพื่อการจัดตั้ง หรือเพิ่มทุนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม และได้จดแจ้งการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
วิธี "กรอกค่าลดหย่อน" ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 90/91

กลุ่มที่ 3 ค่าลดหย่อน/ยกเว้น จากสินทรัพย์และมาตรการนโยบายภาครัฐ

 • ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย
 • เงินบริจาคจากพรรคการเมือง
 • ค่าซื้อและค่าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 • ค่าธรรมเนียมจากการรับชำระเงินด้วยบัตรเดบิต
 • ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร
วิธี "กรอกค่าลดหย่อน" ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 90/91

กลุ่มที่ 4 เงินบริจาค ผู้เสียภาษีต้องกรอกข้อมูลตามจริง หากเกินจากสิทธิ์ที่ได้รับ ระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติที่ขั้นตอนการคำนวณภาษี

 • เงินสนับสนุนการศึกษา / การกีฬา / อื่นๆ 
 • เงินบริจาค (การกุศลสาธารณะ)
คำนวณภาษีอย่างไร เมื่อได้เงินเดือน-ค่าจ้างเป็น "คริปโท"

 

 

วิธี "กรอกค่าลดหย่อน" ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 90/91

OR_Main OR_Main

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP หุ้น-การลงทุน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ