"ภาษีไรเดอร์" ค่าส่งอาหาร ค่าเพิ่มระยะทาง ถูกหัก ณ ที่จ่าย สามารถขอคืนภาษีได้


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมสรรพากร เปิดรายละเอียด ภาษีไรเดอร์ ซึ่งได้รับค่าตอบแทนหลายแบบ และต้องนำมาคำนวณการเสียภาษีรายได้ ขณะเดียวกันบางส่วนของค่าตอบแทนจะสามารถนำมาขอคืนภาษีได้เช่นกัน

Rider (ไรเดอร์) หรือคนส่งอาหารที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดี อาชีพที่ได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะในช่วง Work from home  คนนิยมสั่งอาหารไปรับประทานที่บ้าน หรือ สั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ 

คนเดียวแต่หลายอาชีพ "เสียภาษีอย่างไร"

โค้งสุดท้ายยื่นภาษีปี 64 เช็กที่นี่หมดเขตวันไหน ทั้งแบบกระดาษและยื่นออนไลน์

โดย ไรเดอร์ มาจากแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่แบรนด์ต่างๆ เป็นเหมือนการรับทำงานให้ เป็นเงินได้ตามสัญญาจ้างทำของประเภทหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย “ผู้ว่าจ้าง” และ “ผู้รับจ้าง” โดยผู้ว่าจ้างสัญญาว่าจะจ่าย “สินจ้าง” ให้ตามส่วนงานที่ทำเสร็จ

โดยคำนึงถึงผลสำเร็จของงานเป็นหลักและผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา จากการรับทำงานให้นั้นต้องอาศัยแรงงานเป็นปัจจัยสำคัญไม่ได้มีการจัดหาสัมภาระ และมีค่าใช้จ่ายจำนวนน้อยจึงถือเป็น มาตรา 40 (2) แห่งประมวลรัษฎากร

น้ำมันโลกร่วงหลุด 100 เหรียญ รับเจรจายุติสงคราม - โควิดในจีนพุ่ง

ยื่นภาษีของปี 2564 ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 และภาษีทุกประเภท ผ่าน E-FILING

ค่าตอบแทนของไรเดอร์มาจาก? ซึ่งสามารถขอคืนภาษี ณ ที่จ่ายได้

  • ค่าตอบแทนของไรเดอร์มีหลายแบบ เช่น ค่าบริการส่งอาหาร ค่าส่งเพิ่มตามระยะทาง โบนัสพิเศษ ซึ่งแต่ละแพล็ตฟอร์มให้ค่าตอบแทนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง แต่มีสิ่งที่เหมือนกันคือ ค่าตอบแทนจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตรงนี้สามารถยื่นขอคืนภาษี ณ ที่จ่ายได้ ในการยื่นภาษีประจำปี
วิธีขอคืนภาษี ณ ที่จ่ายของไรเดอร์ คือ 

  • ต้องขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ จากนายจ้างด้วยเพื่อนำมาเป็นหลักฐานในการยื่นแบบฯ และขอคืนภาษี
สำหรับการคำนวณภาษีของไรเดอร์

  • เงินได้ของไรเดอร์ ถือเป็นการรับทำงานให้ ค่าจ้าง ค่าคอมมิชชั่น ค่าตอบแทน รับจ้างอิสระ เช่น พนักงานส่งอาหาร (ไรเดอร์) เข้าประเภทมาตรา 40 (2) การหักค่าใช้จ่าย หักเหมา 50% ไม่เกิน 100,000 บาท หากมีเงินได้ประเภทที่ 1 และ 2 ให้นำเงินได้ทั้ง 2 ประเภทรวมกันแต่หักได้ไม่เกิน 100,000 บาท
การเสียภาษี

  • 1.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากค่าตอบแทนต่างๆ ที่ได้รับในอัตรา 3%
  • 2.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 กำหนดยื่นแบบฯ 1 ม.ค.-31 มี.ค. ของปีถัดไป
ก๊าซหุงต้มทำพิษ !! ร้านอาหารตามสั่งอ่วม ขอขึ้นราคา 5 บาท

อย่างไรหาก ไรเดอร์ มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำคือ 60,000 บาทต่อปี และไม่ต้องการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยกฎหมายระบุว่า ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้ แต่ถ้าหากมีรายได้ประเภทอื่นๆ รวมกันเกินกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ ไรเดอร์ยังคงมีหน้ายื่นแนบฯ เสียภาษีสามารถโดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร

หมายเหตุ :

  • เงินได้ประเภทที่ 1 ได้แก่ เงินเดือน โบนัส หักค่าใช้จ่ายแบบเหมา 50% (รวมหักค่าใช้จ่ายจากเงินประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 แล้ว ต้องไม่เกิน 100,000 บาท)
  • เงินได้ประเภทที่ 2 ได้แก่ ค่าจ้างทั่วไป หักแบบเหมา 50% (รวมหักค่าใช้จ่ายจากเงินประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 แล้ว ต้องไม่เกิน 100,000 บาท)
Wordcup Wordcup
ข่าวที่คุณอาจพลาด

ไม่พลาดทุกเหตุการณ์ติดตามข่าวจาก PPTV ได้ที่ Subscribe

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP หุ้น-การลงทุน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ