เปิดสอบชิง 8 ทุน ต่อ ป.โท หลายสาขา "อนาคตเตรียมรับเมต้าสกิล"


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กสิกรไทยเตรียมเปิดรับแรงงานเมต้าสกิลแห่งอนาคต พร้อมเปิดโอกาสสอบชิง 8 ทุนเรียนต่อ ป.โท หลากหลายสาขาดึงหัวกะทิ

ทักษะแรงงานระดับสูงกำลังจะก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงรวมถึงโลกการเงินยุคใหม่เช่นกัน สถาบันการเงินเริ่มเฟ้อหาแรงงานของตัวเอง เพื่อมาขับเคลื่อนองค์กรเพื่อพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ นางสาวศันสนา สุขะนันท์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า กสิกรไทย เปิดสมัครสอบชิงทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท  ประจำปี 2565 ทั้งในไทยและต่างประเทศ จำนวน 8 ทุน ในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการ

ส่อง 2 ไฮไลท์บูธ ฮุนได ในมอเตอร์โชว์ 2022 "เครต้า-สตาร์เรีย พรีเมียม"

คลอดแล้ว! เกณฑ์คุมใช้สินทรัพย์ดิจิทัล ห้าม"ชำระค่าสินค้าหรือบริการ"

เช่น บริหารธุรกิจ การเงิน บริหารความเสี่ยง สถิติเทคโนโลยีการเงิน ผู้ประกอบการ การจัดการสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน และทรัพยากรบุคคล ผ่านเว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทย หน้าข่าวสารและ กิจกรรม หรือ หน้าสมัครงานและทุน ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เม.ย.65 พร้อมมองทักษะแรงงานแห่งอนาคตต้องมีเมต้าสกิล เรียนรู้ไม่สิ้นสุด พร้อมรับมือทุกความเปลี่ยนแปลง ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 56

โดย ทุนการศึกษา ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประเทศที่กำหนด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สมาพันธรัฐสวิส ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสิงคโปร์

  • สาขาวิชาที่กำหนด ได้แก่ บริหารธุรกิจ (MBA) การเงิน (Finance) วิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering) ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) บริหารความเสี่ยง (Risk Management) คณิตศาสตร์ (Mathematics) สถิติเทคโนโลยีการเงิน (Financial Technology – Fintech Statistics) และสาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น) (Business Analytics (USA only))

รวมทั้งหลักสูตรและหรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการเงินการธนาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคต อาทิ เช่น หลักสูตรผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management) ความยั่งยืน (Sustainability) ทรัพยากรบุคคล (Human Resource) เป็นต้น

  • ทุนการศึกษา ณ สถาบันการศึกษาในประเทศ ได้แก่ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชาที่กำหนด ได้แก่ บริหารธุรกิจ (MBA) วิศวกรรมการเงิน (MFE) การเงิน (MSF, MIF) และการตลาด (MIM)
  • คุณสมบัติผู้สมัครสอบชิงทุน สำหรับผู้สมัครสาขาวิชา Business Analytics ต้องมีอายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ และสำหรับผู้สมัครสาขาอื่น ๆ ต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยผู้สมัครทุนการศึกษาต่างประเทศต้องมีผลสอบด้านภาษา และผลการสอบ GMAT หรือ GRE ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดและนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
  • ช่องทางการสมัคร สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทยหน้าข่าวสารและกิจกรรม หรือ หน้าสมัครงานและทุน หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) โทร 02 4701656 หรือ 02 4705915 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2565

เมื่อนักเรียนทุนธนาคารกสิกรไทยที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้กลับมาร่วมงานกับธนาคาร ในหน่วยงานที่เป็นทีมงานหลักของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ธนาคาร ซึ่งดำเนินธุรกิจบนหลักการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน (Bank of Sustainability) พร้อมมุ่งมั่นเพิ่มอำนาจให้ทุกชีวิตและธุรกิจของลูกค้าในทุก ๆ กลุ่ม (To Empower Every Customer’s Life and Business) ด้วยการพัฒนาบริการผ่านการใช้เทคโนโลยีรวมทั้งความร่วมมือกับพันธมิตร  ​ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://forms.office.com/r/7J64Fqbvh8

เช็ก 10 มาตรการ ครม. อนุมัติช่วยประชาชน ลดค่าก๊าซหุงต้ม-ค่าไฟ-น้ำมัน

 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ธนาคารกสิกรไทย พัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งการ Upskill และ Reskill เพื่อพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ควบคู่กับการเฟ้นหาบุคลากร เข้ามาเสริมกำลังการพัฒนาธุรกิจ ที่พร้อมทั้งทักษะด้านความรู้ (Hard Skill) ทักษะด้านสังคม (Soft Skill) และทักษะการเรียนรู้ไม่สิ้นสุด (Meta Skill) ซึ่งมีความสำคัญในยุคที่โลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

LPGA2024_22B LPGA2024_22B
TOP หุ้น การลงทุน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ