การบินไทย ยื่นแก้ไขแผนฟื้นฟูฯ ระดม 8 หมื่นล้าน หวังล้างส่วนทุนติดลบ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
บมจ.การบินไทย ยื่นแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ ระดมทุน 8 หมื่นล้านบาท หาสินเชื่อใหม่-ดึงเจ้าหนี้แปลงหนี้เป็นทุน-ขายหุ้นเพิ่มทุน หวังล้างโครงสร้างทุนติดลบ คาดปี68 นำหุ้นกลับเข้าตลาดฯได้

“บินไทย” เร่งขายทรัพย์สิน ตปท. คาดออกแผนฟื้นฟูฯไวขึ้น แย้มอาจไม่กู้ 2.5 หมื่นล้าน

“การบินไทย” ไตรมาส 1 ขาดทุนลดลง 73% ที่ 3,243 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2565 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในวันนี้  โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญในการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการดังนี้

1. จัดหาสินเชื่อใหม่แบบสินเชื่อระยะยาว (Term Loan) ไม่เกิน 6 ปี และ/หรือตราสารหนี้ที่มีอายุการไถ่ถอนไม่น้อยกว่า 6 ปี เป็นจำนวนไม่เกิน 12,500 ล้านบาท นอกจากนั้น บริษัทยังได้เตรียมการจัดหาสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Facility) ในวงเงินไม่เกิน 12,500 ล้านบาท

2. เพิ่มทุนจดทะเบียนประมาณ 31,500 ล้านหุ้น โดยมีเป้าหมายในการทำให้ส่วนทุนเป็นบวกเพื่อทำให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทมีความมั่นคงและเพื่อให้หลักทรัพย์ของบริษัทสามารถกลับไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกครั้ง ด้วยแนวทางต่อไปนี้

- ให้สิทธิผู้สนับสนุนสินเชื่อใหม่มีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนในจำนวนเดียวกับจำนวนหนี้สินเชื่อใหม่ที่บริษัทเบิกใช้จริง (Drawdown Amount) เป็นจำนวนเงินประมาณ 12,500 ล้านบาท

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระหนี้เดิมของเจ้าหนี้ทางการเงินตามแผนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกระทรวงการคลังซึ่งเป็นทั้งเจ้าหนี้ทางการเงิน และผู้ถือหุ้นหลักเดิมจะได้รับชำระหนี้ด้วยการแปลงหนี้เงินต้นทั้งจำนวนเป็นทุน ขณะที่เจ้าหนี้ทางการเงินกลุ่มอื่น ๆ และเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับชำระหนี้ด้วยการแปลงหนี้เงินต้นจำนวน ร้อยละ 24.5 เป็นทุน โดยหนี้เงินต้นส่วนที่เหลือในอัตราร้อยละ 75.5 จะได้รับชำระหนี้จากกระแสเงินสดของการบินไทยตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนเดิม ซึ่งการแปลงหนี้เป็นทุนนี้จะทำให้การบินไทยสามารถมีส่วนทุนเพิ่มเติมและลดภาระหนี้ตามแผนลงได้ประมาณ 37,800 ล้านบาท 

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อร้องรับการใช้สิทธิแปลงหนี้ดอกเบี้ยตั้งพักตามแผนเป็นทุน ที่ราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น ซึ่งทำให้การบินไทยอาจสามารถลดภาระการชำระหนี้ดอกเบี้ยตั้งพักไปได้ประมาณ 4,845 ล้านบาท

- จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาที่ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการเห็นสมควร และไม่ต่ำกว่า 2.5452 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม และในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เต็มจำนวน ให้นำหุ้นส่วนที่มาเสนอขายให้แก่พนักงานบริษัท และหรือบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งคาดว่าจะสามารถระดมทุนให้แก่การบินไทยเพิ่มเติมได้อีกประมาณ 25,000 ล้านบาท

โดยรวมเป็นส่วนทุนที่คาดว่าจะได้รับจากการปรับโครงสร้างหนี้และโครงสร้างทุน กว่า 80,000 ล้านบาท ซึ่งการบินไทยคาดว่าจะสามารถดำเนินการปรับโครงสร้างทุนข้างต้นให้แล้วเสร็จภายในปี 2567 ส่วนของทุนจะกลับมาเป็นบวกในปี 2567 และหลักทรัพย์ของบริษัทน่าจะสามารถกลับมาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ในปี 2568

3. แก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดการแผนการชำระหนี้ของเจ้าหนี้บางกลุ่ม เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อการปฏิบัติตาม และให้บริษัทมีความคล่องตัวในการดำเนินกิจการในภาวะที่อุตสาหกรรมการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและการชำระหนี้ของเจ้าหนี้เดิมตามแผนฟื้นฟูกิจการฉบับปัจจุบัน

4. แก้ไขรายละเอียดในส่วนของผลสำเร็จของแผนฟื้นฟูกิจการส่วนที่ไม่มีความจำเป็นและไม่สอดคล้องกับบริบทและข้อเท็จจริงในปัจจุบัน

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI กล่าวว่า จากการที่บริษัทขายทรัพย์สิน การติดตามหนี้จากกองบินตำรวจ 937 ล้านบาท และขายตั๋วเครื่องบิน ส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น ณ สิ้นเดือน มิ.ย. มีเงิดสดเหลือ 14,000 ล้านบาท บริษัทฯจึงพิจารณาปรับการกู้เงินระยาว 12,000 บาท และกู้ระยะสั้นอีก 12,500 ล้านบาท รวมถึงให้เจ้าหนี้ปัจจุบันแปลงหนี้เดิมเป็นทุนอีก 38,000 ล้านบาท ในราคา 2.54 บาท/หุ้น นอกจากนี้เตรียมออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 25,000 ล้านบาท รวมทั้งหมดราว 80,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีทุนเป็นบวกในปี 2567 และพร้อมจะออกจากแผนฟื้นฟู และหุ้นก็จะสามารถกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ปี 2568

“กระทรวงการคลังก็จะถือหุ้นในการบินไทยประมาณ 33% แต่ถ้ารวมหน่วยงานของรัฐด้วยประมาณ 40% การบินไทยก็ยังคงเป็นสายการบินแห่งชาติต่อไป” นายปิยสวัสดิ์ กล่าว

นายปิยสวัสดิ์ กล่าวต่อว่า การแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าว ต้องรอให้ศาลให้ความเห็นชอบก่อน คาดว่าแล้วเสร็จประมาณเดือน ต.ค. 67 เนื่องจากต้องให้เจ้าหนี้โหวตเห็นชอบแผนฯด้วย 

TOP หุ้น การลงทุน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ