ที่ปรึกษาการเงินอิสระ ชี้ไม่ควรขาย 3BB เหตุไร้แผนลงทุนต่อ-กสทช.ยังไม่อนุมัติ


โดย PPTV Online

เผยแพร่




ที่ปรึกษาการเงินอิสระ มองผู้ถือหุ้น JAS ไม่ควรอนุมัติขาย 3BB มูลค่า 32,420 ล้านบาท ให้กับ AIS แม้ราคาจะเหมาะสม แต่ยังคงมีความเสี่ยง 2 ประเด็น

JAS ยันขาย 3BB โกยเงินสด 3.2 หมื่นล้านบาท ลุยธุรกิจเทคโนโลยี-ขุดบิตคอยน์ต่อ

AIS ทุ่ม 3.2 หมื่นล้านบาท ซื้อกิจการ 3BB – หน่วยลงทุน JASIF

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ  JAS แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลม.) ถึงรายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระต่อรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย และกิจการที่เกี่ยวข้อง

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่ออนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB) จำนวน 7,529,234,885 หุ้น ในสัดส่วน 99.87

 

และ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) จำนวน 1,520,000,000 หุ้น ในสัดส่วน 19.00% ให้กับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)  มูลค่ารวมทั้งสิ้น 32,420 ล้านบาท

โดยบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิรสะ มีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จะทำให้มีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ลดความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ ดำรงสถานะเงินสดที่เพียงพอ รวมถึงรักษาสัดส่วนทางการเงินตามสัญญาเงินกู้และสัญญากับ JASIF

สำหรับราคาที่เข้าทำธุรกรรมดังกล่าวอยู่ในช่วงเหมาะสมตามสมมติฐาน ซึ่งอยู่ระหว่าง 24,589.43 - 40,687 ล้านบาท

ADVANC ได้อะไร? หากซื้อ 3BB มูลค่า 3.2 หมื่นล้าน ชิงส่วนแบ่งตลาดบรอดแบนด์

ทั้งนี้กรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติเข้าทำรายการนี้ จะทำให้บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือจากการเข้าทำรายการประมาณ 19,320 ล้านบาท แต่การเข้าทำรายการในครั้งนี้ยังอาจมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้น คือ

  • ความไม่แน่นอนของการดำเนินธุรกิจในอนาคต เนื่องจากบริษัทฯยังไม่มีแผนจะนำเงินสดคงเหลือดังกล่าวไปลงทุนในธุรกิจอื่น เพื่อสร้างผลตอบแทนในอนาคตให้กับผู้ถือหุ้นบริษัท
  • ที่ปรึกษาการเงินอิสระยังไม่สามารถยืนยันถึงความสมเหตุสมผลในสัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายหุ้น และจำหน่ายหน่วยลงทุนครั้งนี้ ยังมีเงื่อนไขบังคับก่อนอีกหลายข้อที่ยังมีความไม่แน่นอน รวมทั้งการเข้าทำรายการจะต้องได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

อย่างไรก็ตาม หากยังไม่ได้รับการอนุมัมติ จะทำให้ JAS และ AWN ยังไม่สามารถเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนได้ ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (TTTBB)  และกิจการที่เกี่ยวของของบริษัท (JASIF)

 

ขณะเดียวกันการอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าทำรายการ อาจส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการชำระหนี้ และกู้ยืมเพิ่มเติมจากสถาบันการเงิน

 

อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม : รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันแรก กว่า 1.8 ล้านราย

เช็กผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ประกาศทุกวันศุกร์ ในแต่ละสัปดาห์

TOP หุ้น การลงทุน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ