ที่ปรึกษาการเงินอิสระ แนะขาย 3BB ให้ AIS มองแก้ไขสัญญาใหม่มีประโยชน์ต่อ JASIF


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ แนะผูุ้ถือหน่วยลงทุน JASIF อนุมัติให้ขาย TTTBB หลัง AIS เสนอขอแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมในการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินจากกิจการฯ รวมถึง ธ.กรุงเทพ ไฟเขียวขยายเวลาชำระหนี้ และลดดอกเบี้ยให้ โดยมองว่าการทำธุรรรมครั้งนี้มีความเหมาะสม เนื่องจากจากสภาวะธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงกว่าในอดีต ดังนั้นการเข้าทำรายการดังกล่าวจะมีประโยชน์ต่อกองทุนรวมฯ และผู้ถือหน่วยลงทุน

ที่ปรึกษาการเงินอิสระ ชี้ไม่ควรขาย 3BB เหตุไร้แผนลงทุนต่อ-กสทช.ยังไม่อนุมัติ

JAS ยันขาย 3BB โกยเงินสด 3.2 หมื่นล้านบาท ลุยธุรกิจเทคโนโลยี-ขุดบิตคอยน์ต่อ

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 65 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF  แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการยกเลิก และแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง และธุรกรรมอื่น ๆ

โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มองว่า การทำรายการธุรกรรมจำหน่ายหน่วยลงทุน และแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้มีความเหมาะสม มีประโยชน์ต่อกองทุนรวมฯ และผู้ถือหน่วยลงทุน

เนื่องจากจากสภาวะธุรกิจบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงกว่าในอดีต ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุน ควรอนุมัติให้ บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ดำเนินการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมฯ และการขายหุ้นสามัญใน บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB ให้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC

รวมถึงพิจารณาอนุมัติผ่อนผัน และ/หรือแก้ไขรายละเอียดบางประการในสัญญาฯ ยกเลิกสัญญาบางฉบับที่เกี่ยวข้อง เพิ่มค่าเช่าล่วงหน้าที่ TTTBB ตกลงชำระให้กองทุนรวมฯ และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมฯ ตามที่จำเป็นเพื่อให้กองทุนรวมฯ ดำเนินการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในวาระนี้ได้ ซึ่งรวมถึงการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมฯ เพื่อให้กองทุนรวมฯ สามารถคืนเงินลงทุนในจำนวนไม่เกินค่าเช่าล่วงหน้าที่ TTTBB ตกลงชำระให้กองทุนรวมฯ โดยเป็นการอนุมัติทุกวาระ

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอนุมัติยกเลิก ผ่อนผัน และแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนระหว่าง JAS และ AWN ไม่สำเร็จลุล่วง กองทุนรวมฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่เสียสิทธิใด ๆ  และยังคงได้รับสิทธิตามสัญญาเดิม ณ ปัจจุบันทั้งหมด โดยกองทุนรวมฯ จะยังคงได้รับค่าเช่าจาก TTTBB ตามสัญญาเช่าปัจจุบัน ซึ่งหาก TTTBB ไม่ชำระค่าเช่า กองทุนรวมฯ สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้

 

โดยก่อนหน้านี้  AWN ได้มีข้อเสนอในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงการขยายระยะเวลาเช่าภายใต้สัญญาเช่าหลักพร้อมกับขอยกเลิกสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า

ต่อมา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวม JASIF เล็งเห็นว่า หากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฯ อนุมัติธุรกรรมดังกล่าวจะทำให้รายได้ค่าเช่าของกองทุนรวมฯ ลดลงในระยะแรก ดังนั้นการแก้ไขระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยภายใต้สัญญาสินเชื่อจะช่วยลดผลกระทบดังกล่าว และทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับประโยชน์จากผลของการเข้าทำธุรกรรมมากยิ่งขึ้น

ซึ่ง BBLAM ได้หารือกับธนาคารกรุงเทพ เพื่อขออนุมัติให้ขยายระยะเวลาชำระหนี้และปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสัญญาสินเชื่อ ซึ่ง ธนาคารกรุงเทพ ได้เห็นชอบหลักการ แต่มีเงื่อนไขว่าที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนต้องมีมติอนุมัติรายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือประชุมวิสามัญ (วันที่ 18 ต.ค. 65) ตลอดจนกองทุนรวมฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ธนาคารกรุงเทพกำหนด

 

อ่านฉบับเต็ม : รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง และธุรกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

Wordcup Wordcup
ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP หุ้น-การลงทุน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ