อย่าลืม "สิทธิช้อปดีมีคืน " เตรียม "วางแผน" ลดหย่อนภาษีปี 65


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ใกล้สินปี ก็คือสัญญาณของการลดหย่อนภาษีเงินได้ ซึ่งรายการลดหย่อนในปีนี้ (ปีภาษี 65) ที่เพิ่มเข้ามาห้ามลืมนำไปใช้ คือ ช้อปดีมีคืน

สำหรับการใช้ ลดหย่อน “ช้อปดีมีคืน 2565” เป็นโครงการกระตุ้นกำลังซื้อและการบริโภคภายในประเทศของภาครัฐ โดยให้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2565  

"ช้อปดีมีคืน" วันสุดท้าย 15 ก.พ. อย่าลืมขอใบกำกับภาษีมาลดหย่อนปีภาษี 65

เปิดขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์บุคคลธรรมดา 2566 แบบ ภ.ง.ด. 90 / 91

โดยผู้มีเงินได้สามารถนำใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากการซื้อสินค้าหรือบริการที่ตรงตามเงื่อนไขของโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มาใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สินค้าและบริการที่ลดหย่อนภาษีได้ 

1.สินค้าและบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งจะเสียพร้อมกับการซื้อสินค้าและบริการอยู่แล้ว แต่หากต้องการใช้สิทธิช้อป ดี มีคืน ต้องใช้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ที่ปรากฏ ชื่อ ข้อมูลผู้ซื้อด้วย (ไม่สามาถใช้ใบกำกับภาษีอย่างย่อได้) 

2.หนังสือ (รวม e-book) ไม่รวมนิตยสารและหนังสือพิมพ์ โดยผู้ขายต้องเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลเท่านั้น เจ้าของร้านหนังสือเป็นบุคคลธรรมดาใช้ลดหย่อนไม่ได้

3.สินค้า OTOP ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนแล้ว โดยจะเป็นสินค้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องหลักฐาน ระบุว่า สินค้าทุกรายการเป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

หลักฐานที่ต้องใช้ 1.ซื้อสินค้าและบริการทั่วไป ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ ทั้งแบบกระดาษ และระบบ e-Tax Invoice) ที่ระบุข้อมูลผู้ขาย และข้อมูลของผู้ซื้อหรือผู้ต้องการนำไปใช้สิทธิ รวมถึงวันที่ รายการและจำนวนเงิน

2.ซื้อหนังสือรวมถึง e-book  ใช้ใบเสร็จรับเงิน ทั้งแบบกระดาษ และ แบบ e-Receipt ที่ระบุข้อมูลผู้ขาย และข้อมูลของคุณ รวมถึงวันที่ รายการและจำนวนเงิน

3.ซื้อสินค้า OTOP ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ ทั้งแบบกระดาษ e-Receipt & e-Receipt ที่ระบุรายการสินค้า OTOP ข้อผู้ขาย และข้อมูลของคุณ รวมถึงวันที่ รายการและจำนวนเงิน 

ซึ่งการระบุชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อ ในใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ให้ยึดข้อมูลล่าสุดตามข้อมูลทะเบียนบ้าน แต่ถึงแม้จะระบุชื่อที่อยู่ไม่ถูกต้องก็ยังสามารถใช้หักลดหย่อนได้อยู่ดี หากใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีนั้นมีข้อความอื่นๆ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว

 

ข้อสังเกตใบกำกับภาษีที่ใช้ ลดหย่อน ช้อปดี มีคืน

กรณีที่ผู้ขายไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีช้อปดีมีคืน ใบเสร็จรับงินต้องมีข้อความ ครบถ้วน

  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขาย
  • ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ขาย
  • เลขลำดับของเล่มและใบเสร็จรับเงิน
  • วันเดือนปีที่ออกใบเสร็จรับเงิน
  • ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อ
  • ชนิด ชื่อ จำนวน และราคาสินค้าที่ซื้อ
  • จำนวนเงิน

ย้ำอีกครั้ง ใครมั่นใจว่าได้สิทธิ ช้อปดีมีคืน ลองไปค้นใบกำกับภาษีกันดูเตรียมไว้ให้พร้อมเวลายื่นภาษีจะได้ไม่เสียสิทธิลดหย่อนเผื่อได้เงินคืนมาช้อปกันต่อจ้า

LPGA2024_22B LPGA2024_22B
TOP หุ้น การลงทุน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ