ผ่าไทม์ไลน์ “หุ้น MORE” ตลท.ส่งข้อมูลเชือด คดีฉ้อโกง-ปั่นหุ้น


โดย PPTV Online

เผยแพร่
จากรณีหุ้น MORE สะเทือนวงการลงทุนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จนนำมาซึ่งการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวบรวมข้อมูลจากการตรวจสอบกรณีการซื้อขายหุ้น บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE) ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ดำเนินการทั้งในกรณีฉ้อโกงและปั่นหุ้น

เริ่มต้นที่ 10  พ.ย. 2565 พบความผิดปกติของการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE  

  • สภาพการซื้อขายผิดปกติ โดยมีราคาปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่เปิดตลาด +4.3% จากราคาปิดในวันก่อนหน้า ด้วยมูลค่าการซื้อขายทั้งวันที่สูงมากถึง 7,143 ล้านบาท (เฉลี่ย 30 วันก่อนหน้าอยู่ที่เพียง 360 ล้านบาท) โดยในช่วงที่เปิดตลาด มีปริมาณการซื้อขายสูงถึง 1,500 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าประมาณ เกือบ 4,300 ล้านบาท

แช่แข็งบัญชีซื้อขายหุ้น MORE "หลัก 10 บัญชี" ตลท.มั่นใจพบหลักฐานสำคัญ

ตลท.สอบหุ้น MORE ซื้อขายผิดปกติ แจงขึ้น SP ช้า เพราะหาหลักฐาน ยันไม่กระทบโบรก

 

 

ต่อมาเป็น ลักษณะของการส่งคำสั่งซื้อขายที่ผิดปกติ คือ

ฝั่งซื้อ พบว่า เป็นการส่งคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อเพียง 1 รายผ่านบริษัทสมาชิกหลายแห่งที่ราคา 2.90 บาท

ฝั่งขาย พบว่า มีการส่งคำสั่งขายเป็นจำนวนมากจากผู้ขายหลายรายที่ระดับราคาใกล้เคียงกับราคาเสนอซื้อ โดยมีจำนวนที่สั่งขายตั้งแต่ประมาณ 70 ล้านหุ้น/ราย ไปจนถึงประมาณ 600 ล้านหุ้น/ราย

และทันทีเมื่อเปิดตลาด ได้เกิดการจับคู่ซื้อขายกับผู้ขายหลายรายผ่านบริษัทสมาชิกหลายแห่ง หลังจากนั้น ภายในไม่ถึง 20 นาทีหลังเปิดตลาด ราคาได้ทยอยปรับตัวลงจนไปต่ำสุดที่ Floor ที่ราคา 1.95 บาท และปิดตลาดที่ราคาดังกล่าว

ต่อมา ฝ่ายกำกับการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แจ้งเตือนบริษัทสมาชิกถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น

ไอวีโกลบอลย้ำ MORE "เสี่ยง" ผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติผ่อนผันทำคำเสนอซื้อ

  • 11 พ.ย.65  ผลกระทบที่มีต่อเนื่องมาถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE  

- หลังเปิดการซื้อขาย ราคาหลักทรัพย์ MORE เปิดตลาดที่ราคา Floor ในทันทีที่ราคา  1.37 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขายเบาบาง โดยลดเหลือเพียง 134 ล้านบาท จากกว่า 7,000 ล้านบาทในวันก่อนหน้า

- การดำเนินการร่วมกันของบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. 65 เป็นต้นมา ได้มีการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรวบรวมข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE ที่เกิดขึ้นในวันที่ 10 พ.ย. 65 ทั้งหมด เพื่อที่จะร่วมกันทำการตรวจสอบธุรกรรมที่ต้องสงสัย

- และจากการตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล ได้พบธุรกรรมที่ต้องสงสัย

- ส่วนธุรกรรมที่ได้ตรวจสอบแล้ว หากไม่พบความผิดปกติ บริษัทสมาชิกก็ได้ดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ลูกค้าไปแล้ว

- ส่วนธุรกรรมที่พบความผิดปกติ บริษัทสมาชิกก็จำเป็นที่จะต้องทำการตรวจสอบลูกค้าอย่างเข้มข้น และได้มีการระงับการทำธุรกรรมในบัญชีดังกล่าวของลูกค้าระหว่างที่ทำการตรวจสอบ ซึ่งเป็นหน้าที่ของบริษัทสมาชิกตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • 14 พ.ย.  2565 พบการผิดนัดชำระหนี้

มีการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ MORE ของธุรกรรมที่ได้มีการซื้อขายแม้ว่าสำนักหักบัญชีจะได้รับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จากบริษัทสมาชิกทุกรายที่มีภาระผูกพันตามธุรกรรมที่เกิดขึ้นในวันแต่ในส่วนของบริษัทสมาชิกบางราย ได้พบการผิดนัดชำระหนี้ในจำนวนที่มีนัยสำคัญจากผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหลักทรัพย์ที่ผิดปกติ

ด้วยเหตุผิดนัดดังกล่าวข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการหารือกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ต้องสงสัย และได้รับการหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE เป็นการชั่วคราว จะเป็นประโยชน์ต่อการรวบรวมข้อเท็จจริงของธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพยที่มีการซื้อขายอย่างผิดปกติ

อีกทั้งการเปิดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE ในขณะที่ยังไม่มีความชัดเจนของข้อเท็จจริงดังกล่าวซึ่งถือเป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ MORE จะทำให้ผู้ลงทุนที่ซื้อขายโดยไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ อาจเกิดความเสียหายจากการซื้อขายได้ 

  • เปิดตลาด 15  พ.ย. 2565  ขึ้นเครื่องหมาย SP

โดยเป็นการหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 15-18 พ.ย.65  เนื่องจากในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับหลักทรัพย์ MORE เป็นจำนวนมาก และมีความคลาดเคลื่อน จนอาจทำให้เกิดความสับสน ดังนั้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ MORE จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE 

  • 16 พ.ย. 65 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการประสานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

เพื่อให้เข้ามาทำการสอบสวน ขณะที่ บริษัทสมาชิกหลายแห่งก็ได้ไปดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) แล้ว

11 บล.แจ้งความ ตร.สอบสวนกลาง ปม หุ้น MORE

 

  • 17 พ.ย.65 ก.ล.ต. ตั้งคณะทำงาน เรียก MORE ชี้แจงข้อมูล

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (MORE) ชี้แจงข้อมูล โดยจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 58 (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้คณะกรรมการ MORE ชี้แจงข้อมูลและนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องภายใน 7 วันนับแต่วันที่ 17 พ.ย. 2565  โดย ก.ล.ต.ตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด

ก.ล.ต.ฟัน บล.เอเชีย เวลท์ ผิดอาญา พ.ร.บ.หลักทรัพย์ เอาเงินลูกค้าไปซื้อหุ้น

  • 18 พ.ย.65 ส่งข้อมูลซื้อขายหุ้น MORE เชือดคดีฉ้อโกงและปั่นหุ้น

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า จะรวบรวมข้อมูลจากการตรวจสอบกรณีการซื้อขายหุ้น บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE) ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ดำเนินการทั้งในกรณีฉ้อโกงและปั่นหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เข้าไปหาหลักฐานเพื่อการดำเนินคดีฉ้อโกงและปั่นห้น ในฐานะฝ่ายกำกับดูแลที่จะต้องทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยในส่วนของคดีฉ้อโกงได้รับการขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ ปปง. ซึ่งเป็นคดีที่โบรกเกอร์ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนักลงทุนที่ผิดนัดชำระเงิน

ขณะที่ตำรวจและปปง.จะช่วยได้ในแง่ของเส้นทางการเงิน และเหตุต่างๆที่มีความสัมพันธ์ของแต่ละธุรกรรมที่ ตลาดหลักทรัพย์ จะนำมาใช้ประโยชน์ได้ ในกรณีต้องการฟ้องร้องเรื่องปั่นหุ้นต่อ โดยในกรณีของเรื่องปั่นหุ้น ตลท.อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลหลักฐานเพื่อส่งให้กับ ก.ล.ต.

ปิด บล.เอเชีย เวลท์ ตลท.แนะลูกค้า โอนหุ้นไปยังบัญชีอื่น หรือ บัญชี 600 ของ TSD แทน

นับเป็นอีกหนึ่งมหากาพย์การซื้อขาย "หุ้น" ที่สร้างความปั่นป่วนให้กับนักลงทุนไม่น้อย และสำหรับการปลดเครื่องหมาย SP หุ้น MORE ได้เมื่อใดนั้น  ตลาดหลักทรัพย์ฯ  กล่าว่า หากกรณีการตรวจสอบข้อมูลมีความชัดเจนก็จะมีการเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ได้

 

NCL ยกเลิกลงทุนใน บล. เอเชีย เวลท์ หลังเจอสั่งปิดชั่วคราวเซ่นปมนำเงินลูกค้าซื้อหุ้น

ระงับธุรกิจชั่วคราว บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด ยักยอกเงินลูกค้า 157.99 ล้านบาท

เรื่องที่คุณอาจพลาด
วิดีโอยอดนิยม

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP หุ้น-การลงทุน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ