ก.ล.ต.ไม่ขยายเวลา บล.เอเชีย เวลท์ เกินกำหนดจ่ายเงินคืนลูกค้า


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ก.ล.ต.ไม่ขยายเวลา บล.เอเชีย เวลท์ เกินกำหนดจ่ายเงินลูกค้า หลังนำไปซื้อหุ้นผิดวัตถุประสงค์ 157.99 ล้านบาท

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด (บล.เอเชีย เวลท์) มีการนำเงินของลูกค้าไปชำระค่าซื้อหลักทรัพย์กับสำนักหักบัญชี โดยที่ลูกค้าไม่ได้อนุญาต ก.ล.ต.กำหนดให้ บล. เอเชีย เวลท์ นำเงินของลูกค้าที่บริษัทนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยที่ลูกค้าไม่ได้อนุญาต มาคืนภายในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 และระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว ผลปรากฏว่า

ก.ล.ต.ฟัน บล.เอเชีย เวลท์ ผิดอาญา พ.ร.บ.หลักทรัพย์ เอาเงินลูกค้าไปซื้อหุ้น

ระงับธุรกิจชั่วคราว บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด ยักยอกเงินลูกค้า 157.99 ล้านบาท

ล่าสุด ก.ล.ต.มีมติไม่ขยายระยะเวลาการดำเนินการของ บล. เอเชีย เวลท์ ตามที่บริษัทขอมา 

 

 

โดยเป็นมติของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ในที่ประชุมครั้งที่ 13/2565 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เนื่องจากการสั่งการของ ก.ต.ท. ในครั้งก่อน เกี่ยวกับระยะเวลาในการนำทรัพย์สินมาคืนให้ลูกค้าได้คำนึงถึงความเป็นไปได้ของการดำเนินการ รวมทั้งความเหมาะสมและการป้องกันผลกระทบต่อทรัพย์สินของลูกค้าแล้ว อนึ่ง บล. เอเชีย เวลท์ ยังไม่ได้คืนเงินลูกค้าอย่างครบถ้วน

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ในการประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565  คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) เห็นว่าการดำเนินงานของบริษัทอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประโยชน์ของประชาชนได้ โดยมติดังกล่าวอาศัยอำนาจตามมาตรา 143 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ)

 

คอนเทนต์แนะนำ
ไตรมาส 3 ระบบแบงก์พาณิชย์แกร่ง กำไรพุ่ง 56.8% จากรายได้สินเชื่อ
ไตรมาส 3 ระบบแบงก์พาณิชย์แกร่ง กำไรพุ่ง 56.8% จากรายได้สินเชื่อ
Hair Cut หนึ่งในทางออก "ตัดหนี้" จากชีวิตด้วยเงินก้อน
Hair Cut หนึ่งในทางออก "ตัดหนี้" จากชีวิตด้วยเงินก้อน

 

ให้ บล. เอเชีย เวลท์ นำเงินของลูกค้าที่บริษัทนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยที่ลูกค้าไม่ได้อนุญาต มาคืนภายในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 และระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว 

 

เท่ากับว่า ณ ขณะนี้เกินกำหนดของทาง ก.ล.ต.แล้ว

Wordcup Wordcup
ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP หุ้น-การลงทุน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ