คลังขายพันธบัตร “สุขใจให้ออม” ดอกเบี้ย 2.3-3% จำหน่าย 7 ธ.ค.นี้


โดย PPTV Online

เผยแพร่
คลังเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ "สุขใจให้ออม" รวม 60,000 ล้าน เริ่มจำหน่าย 7 ธ.ค.นี้ ดอกเบี้ย 2.30-3.00% จ่ายทุก 3 เดือน

กระทรวงการคลังเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ "สุขใจให้ออม" รวม 60,000 ล้านบาท รุ่น 3 ปีและ 7 ปี และ 10 ปี ดอกเบี้ย 2.30-3.00%  เริ่มจำหน่าย 7 ธ.ค.นี้ 

ทั้งนี้ พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังถือว่ามีความเสี่ยงต่ำ และอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากเล้กน้อย ในยุคที่ดอกเบี้ยขาขึ้น โดยสบน.คาดว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนและนักลงทุน เหมือนพันธบัตรในรุนก่อน

วิธีจองซื้อพันธบัตรฯ “รุ่นออมเพิ่มสุข” ดอกเบี้ย 2.50-4.50% ต่อปี เริ่ม 22 ส.ค.

พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ดอกเบี้ยร้อยละ 2.9-3.6 ต่อปี ขายผ่านวอลเล็ตแอปฯเป๋าตัง 13 มิ.ย.

 

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สบน. จะเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นสุขใจให้ออม วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท โดยในครั้งนี้ได้เพิ่มวงเงินจำหน่ายพันธบัตรผ่านวอลเล็ต สบม. เป็น 15,000 ล้านบาท และซื้อได้สูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย เพื่อขยายศักยภาพและฐานผู้ลงทุนช่องทางดิจิทัลภาครัฐ และในการจำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายสำหรับประชาชน วงเงิน 40,000 ล้านบาท ยังคงใช้วิธีการจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อกระจายการถือครองพันธบัตรให้กับประชาชนได้ทั่วถึงทุกคน โดยมีรายละเอียดการจำหน่าย ดังนี้

1. รุ่นสุขใจให้ออมบนวอลเล็ต สบม. วงเงิน 15,000 ล้านบาท (จัดสรรพันธบัตรแบบ First-Come, First-Served) ให้แก่ประชาชน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 2.30 ต่อปี และรุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

ผู้สนใจซื้อได้ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป (ผู้เยาว์จะต้องลงทะเบียนในวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง และไปยืนยันตัวตนพร้อมผู้ปกครองเพื่อกรอกเอกสารให้ความยินยอม ณ สาขาธนาคารกรุงไทยสำหรับการซื้อครั้งแรก) ลงทุนได้ตั้งแต่ 100 บาท - 20 ล้านบาท จำหน่ายตั้งแต่วันที่   7 – 20 ธันวาคม 2565

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อลงทะเบียน ยืนยันตัวตน และเติมเงินเข้าวอลเล็ต สบม. ผ่าน Mobile Banking หรือผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย รวมถึงเติมเงินด้วย Wallet ID ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และเตรียมซื้อพันธบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป 

2. รุ่นสุขใจให้ออม วงเงินรวม 45,000 ล้านบาท ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยแบ่งการจำหน่ายเป็น 2 ช่วง ดังนี้

• ช่วงที่ 1 เปิดให้ประชาชนจองซื้อพันธบัตร (13 -14 ธันวาคม 2565) วงเงิน 40,000 ล้านบาท จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 2.30 ต่อปี และรุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จัดสรรพันธบัตรแบบ Small Lot First (ทยอยจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบๆ เวียนจนครบผู้ซื้อทุกราย) วงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณรอบละ 1,000 บาท และสามารถจองซื้อได้โดยไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง

ผู้สนใจสามารถจองซื้อผ่าน Internet Banking Mobile Banking หรือเคาน์เตอร์ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง ทั้งนี้ ลำดับในการจองซื้อไม่มีผลต่อการจัดสรร ไม่ว่าจะไปช้าหรือเร็วมีสิทธิ์การซื้อเท่าเทียมกัน ซึ่งผู้จองซื้อจะทราบผลการจัดสรรพันธบัตร ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 จากทั้งจาก SMS ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย การเผยแพร่ผลการจัดสรรพันธบัตรในภาพรวมที่เว็บไซต์ สบน. www.pdmo.go.th และเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) www.bot.or.th รวมถึงสามารถตรวจสอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ที่แท็บพันธบัตรออมทรัพย์ที่ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย

ทั้งนี้ หากได้รับจัดสรรไม่ครบตามวงเงินจองซื้อ หรือผิดเงื่อนไขการจำหน่าย ธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 (กรณีมีเหตุสุดวิสัยจะประกาศผลการจัดสรรภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 และคืนเงินจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรภายหลังโดยเร็วต่อไป)

• ช่วงที่ 2 เปิดจำหน่ายให้แก่นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด (19 - 20 ธันวาคม 2565) วงเงิน 5,000 ล้านบาท จัดสรรพันธบัตรแบบ First-Come, First-Served รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 2.90 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน วงเงินซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และไม่จำกัดวงเงินขั้นสูง 

ทั้งนี้ วงเงินที่จำหน่ายบนวอลเล็ต สบม. และธนาคารตัวแทนจำหน่ายไม่นับรวมกัน ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ทั้ง 2 ช่องทาง ประชาชนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการจำหน่ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำหน่ายผ่านช่องทางวอลเล็ต สบม. ได้ที่ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-111-1111 และการจำหน่ายผ่านช่องทางธนาคาร ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง 
 

Wordcup Wordcup
ข่าวที่คุณอาจพลาด

ไม่พลาดทุกเหตุการณ์ติดตามข่าวจาก PPTV ได้ที่ Subscribe

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP หุ้น-การลงทุน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ