ALL ผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ 10.6 ล้านบาท เหตุขาดสภาพคล่อง-เร่งหาคืน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
“ออลล์ อินสไปร์” หรือ ALL แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดที่ 5 ราว 10.6 ล้านบาท เนื่องจากขาดสภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียนไม่พอ

แนวโน้มหุ้นไทยปี 2566 โบรกฯมองเป้า 1,800 จุด รับท่องเที่ยวฟื้น-เงินทุนไหลเข้า

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ดูตรงไหน รู้ไว้ก่อนยื่นภาษี

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2566 นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กรณีหุ้นกู้รุ่น ALL244A ของบริษัทฯ ที่เสนอขาย เมื่อ 1 ต.ค. 2564 จำนวน 709,900 หน่วย หรือ 709.9 ล้านบาท มีผู้ถือหุ้นกู้ 573 ราย ได้ครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดที่ 5 จำนวน 10,651,495.04 บาท ในวันที่ 3 ม.ค. 2566

โดยบริษัทมีหน้าที่จะต้องชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ในวันดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามสิทธิ แต่บริษัทไม่สามารถชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันครบกำหนดชำระดังกล่าวได้ เนื่องจากบริษัทขาดสถาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียนไม่เพียงพอ จึงถือเป็นเหตุผิดนัด

ทั้งนีตามข้อกำหนดสิทธิ ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งก็คือ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) อาจใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรโดยฝ่ายเดียว ดำเนินการเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ตามหุ้นกู้ หรือ ดำเนินการฟ้องร้องเอากับบริษัท หรือ อาจจัดให้มีการประชุมถือหุ้นกู้ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่ได้รู้ถึงเหตุผิดนัดนั้น เพื่อขอมติในการเรียกร้องให้บริษัทชำระหนี้ตามกู้ หรือฟ้องร้องเอากับบริษัทหากเกิดความเสียหายขึ้น

 

สำหรับการผิดนัดชำระดอกเบี้ยข้างต้นยังไม่มีผลให้บริษัทต้องชำระหนี้ตามหุ้นกู้ทั้งหมด ซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลันในทันที เนื่องจากต้องมีการดำเนินการตามข้อกำหนดสิทธิต่อไป โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งหนังสือแจ้งไปยังบริษัทให้ชำระเงินตามหุ้นกู้ทั้งหมด ซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน โดยระบุเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นด้วยภายใน 5 วันทำการ นับแต่ตนได้รู้ถึงเหตุผิดนัด

อย่างไรก็ตามหากเหตุผิดนัดนั้นยังคงดำรงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึง ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน และบริษัทจะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงขณะนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือแจ้งไปยังบริษัทให้ทำการชำระดังกล่าว

ALL ระบุอีกว่า บริษัทไม่ได้นิ่งนอดใจ และได้ดำเนินการเพื่อนำเงินมาชำระคืนดอกเบี้ยหุ้นกู้จำนวน 10,651,495.04 บาท โดยเร็วที่สุด

คอนเทนต์แนะนำ
เพิ่มทางเลือก สลากกินแบ่งฯ โอนเงินรางวัลเข้าทุกธนาคาร
ราคาทองวันนี้ "ไม่เปลี่ยนแปลง" แนวโน้ม "ขาขึ้น" รับเศรษฐกิจถดถอย

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP หุ้น การลงทุน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ